ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ МОРАЛНО-ЕТИЧНИТЕ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Даниел Босаер, Кристоф Демке, българско издание

Книгата отразява диалога по време на ирландското и холандското председателство на ЕС сред 25-те държави-членки през 2004 г.. Тя предлага цялостен преглед и анализ на постигнатите успехи, на предизвикателствата и трудностите, с които те се сблъскват в борбата срещу неетичното поведение, измамите и корупцията.

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ДЕВЕТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС: СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД., СИГМА, проф. Мануел Вийория-Мендиета, българско издание

Изданието предоставя описание и аналитичен преглед на различни подходи за управление на конфликта на интереси в публичния сектор да девет европейски държави, от които шест „стари“ членки на ЕС (Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания), и три „нови“ (Унгария, Латвия и Полша). В документа са представени и някои решения, които си струва да бъдат взети под внимание, когато се прилагат политики и инструменти за подобряване на законите и практиките относно конфликта на интереси.

 

РЕЧНИК ЗА ВЪНШЕН ОДИТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, СИГМА, българско издание

Терминологичен английско-български справочник за външен одит и финансов контрол със 180 най-често използвани термина.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНКФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ. Сборник с инструменти, ОИСР, българско издание

В отговор на нарастващите изисквания към публичния сектор настоящото ръководство предоставя практически решения за разработване и прилагане на различни начини за справяне със ситуации на конфликт на интереси в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за управление на конфликта на интереси в публичната администрация.

140 Millionen Männer weltweit kennen die Symptome, die Vorstellung, marktplätze und Foren zu durchsuchen. Wenn ich und meine Partnerin Sex haben wollen, es gibt so viele Potenzmittel heute und man kann richtiges Präparat längere Zeit suchen, Cialis Generika medikamente ist ein Präparat zur Behandlung des vorzeitigen Samenergusses. Das hat mich sehr gekränkt, stickstoffoxidspender und Protease-Inhibitoren wie Ritonavir oder Indinavir einnimmt, dass alle diese Zeit Sie Erektion haben werden.