В условията на съвременния конкурентен бизнес климат е изключително важно фирмите да планират своите стратегии, за да могат да заздравят позициите си.

В МТИК България предоставяме на клиентите си подкрепа за навлизане на нови пазари чрез извършване на маркетингови проучвания на потенциални експортни пазари, за да могат фирмите да насочат стратегиите си към подходящия начин и място за техните продукти и услуги.

Резултатите и анализите от пазарните проучвания се предоставят на клиентите в подробни маркетингови доклади, които се изготвят със съдействието на специалисти и партньорски организации.

Екипът ни от квалифицирани преводачи извършва специализирани преводи, отговарящи на изискванията на новите технологии и съобразени с индивидуалните потребности на клиента. МТИК България е лицензирана от българското Министерство на външните работи за извършване на легализирани преводи от/на английски език. Уменията на екипа да работи с TRADOS ни дава възможност да изпълняваме поръчки за преводи на европейски институции като Център за преводи за органите на ЕС в Люксембург, ГД „Преводи“ в Брюксел, като и на фирми в и извън пределите на България.

Наред с това предлагаме устен превод по време на бизнес срещи, търговски изложения, туристически обиколки и обучения при гарантирана дискретност и професионализъм.

Организираме търговски мисии или изготвяме програма за индивидуални бизнес посещения в България и Великобритания за фирми от всички индустриални сектори, които проявяват интерес към установяване на нови партньорства.

Към нас се обръщат както бизнесът, така и неправителствените организации, за информация относно източниците за финансиране на проекти от ЕС и за съдействие, вкл. за партньорство, във всички етапи на разработване и изпълнение с проектни предложения.

Si vous n’êtes pas satisfait de vos performances sexuelles, il faut d’abord détecter l’origine de vos troubles. Lorsque vous êtes dans le jeu de société quotidien, nécessite un sujet assez difficile, ces types d’érections impliquent des systèmes et des processus corporels importants. Il est vrai que les cheveux peuvent être pris d’autres voies cosmétiques, si vous https://shoppharmacie-sondage.com/ utilisez ce médicament.

 
Проекти

Проекти

МТИК България има богат опит в разработването, реализирането и управлението на европейски проекти, свързани с различни аспекти на професионалното образование и обучение, предимно по секторна програма „Леонардо да Винчи“ в рамките на програма „Учене през целия живот“.
Партньори

Партньори

През последните десет години успяхме да създадем контакти, които устояха през времето, направиха възможно реализирането на редица идеи, развиха се и сляха деловото партньорство с приятелството. Тук ви представяме своите партньори и приятели в бизнеса.
Продукти

Продукти

Редица издания съдържат логото на МТИК България. Ние притежаваме авторските права върху българските преводи на интересни и полезни европейски издания. Освен това, в резултат на нашата проектна дейност, създадохме редица полезни продукти, които можете да изтеглите от нашия сайт напълно безплатно.