Проведе се втората работна среща на партньорите по проект NEXT

На 6 и 7 май 2001 г. във Виченца, Италия, се проведе втората партньорска среща на екипа по проект NEXT. Домакин на срещата беше италианският партньор – Студио Чентро Венето. Представени бяха резултатите от анализа на нуждите от обучение по трансфер на бизнеса, като пручването за турските фирми бе направено и представено от фирма Макро, а за българските – от МТИК България.  Изводите от анализа на нуждите от обучение бяха възприети от партньорите като важни индикатори за избора на теми за обучение и планиране на бъдещите дейности. Партньорите обмениха опит и добри практики, свързани със семейния бизнес, трансфера на бизнеса и политиките на ЕС по тези теми.

Етикети: