Селският туризъм предоставя един от най-добрите начини за запознаване с традициите на дадена държава. Туристите, които посещават селските райони, имат възможността да се насладят на автентичния начин на живот и на културата на държавата, която са избрали за своята почивка. Гостоприемството на местното население, уникалната и своеобразна кухня, обичаите и занаятите, архитектурните забележителности и красивата природа допринасят в своята цялост за превръщането на селския туризъм в едно незабравимо преживяване.

Проектът „Да се върнем към природата“ има за цел да адаптира резултатите от проект Protour, като разработи програма за обучение с нови модули и казуси, обединени в цялостен пакет за професионално обучение по селски туризъм. Обучението ще се предоставя онлайн и е предназначено за преподаватели в професионални училища, предприемачи и мениджъри на туристически фирми.

Задачите на проекта са насочени към насърчаване на развитието на селския туризъм посредством:
– Повишаване на осведомеността в селските райони с потенциал за развиване на туристическа дейност;
– Обучение по селски туризъм на преподаватели в професионални училища с цел постигане на по-добро разпространение и прилагане на продуктите от проекта;
– Обучение на предприемачи и мениджъри от сектора на туризма;
– Създаване на диалог между преподавателите от партньорските държави;
– Обмен на добри практики между участниците в проекта.

От друга страна, проектът „Да се върнем към природата“ ще разшири резултатите от гледна точка на новаторството, като разработи програмата за обучение под формата на инструмент за електронно обучение. Материалите в този инструмент ще бъдат създадени на турски, немски, български, латвийски и английски език.
 


 
Консорциумът, който реализира проекта, включва 9 организации от Турция, Австрия, България и Латвия:
– Търговско-индустриална камара, гр. Гиресун, Турция (водеща организация)
– MAKRO, Турция
– Институт за професионално обучение BEST, Австрия
– Мидйоркширска търговско-индустриална камара – клон България
– Асоциация на селския туризъм, Латвия
– Черноморски технически университет, Колеж по туризъм, Турция
– Търговско-индустриална камара, гр. Трабзон, Турция
– Асоциация на турските туристически агенции от черноморския регион, Турция
– Асоциация на турските туристически агенции, Турция