Център за развитие на човешките ресурси: www.hrdc.bg

Програма „Учене през целия живот“: http://eacea.ec.europa.eu/llp

Програма „Младежта в действие“: http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php

Структурни фондове на ЕС: http://www.eufunds.bg/

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура: http://eacea.ec.europa.eu

ИНТЕРEГ IVC: http://i4c.eu/

Световна банка: http://www.worldbank.bg

Европейска комисия: http://ec.europa.eu/

 
Проекти

Проекти

МТИК България има богат опит в разработването, реализирането и управлението на европейски проекти, свързани с различни аспекти на професионалното образование и обучение, предимно по секторна програма „Леонардо да Винчи“ в рамките на програма „Учене през целия живот“.
Партньори

Партньори

През последните десет години успяхме да създадем контакти, които устояха през времето, направиха възможно реализирането на редица идеи, развиха се и сляха деловото партньорство с приятелството. Тук ви представяме своите партньори и приятели в бизнеса.
Продукти

Продукти

Редица издания съдържат логото на МТИК България. Ние притежаваме авторските права върху българските преводи на интересни и полезни европейски издания. Освен това, в резултат на нашата проектна дейност, създадохме редица полезни продукти, които можете да изтеглите от нашия сайт напълно безплатно.