В края на ноември 2012 г. екипът на МТИК – България взе участие в първата партньорска среща по проект „Да се върнем към природата“, който се реализира в рамките на секторна програма „Леонардо да Винчи“, Трансфер на иновации. Организатор и домакин на срещата беше търговско-индустриалната камара в гр. Гиресун, Турция, в качеството й на водеща организация. Партньорите представиха своите организации, разгледаха подробно оперативните и финансови аспекти на проекта и обсъдиха текущите задачи. Обмениха се мнения във връзка с предстоящото проучване на нуждите от обучение по селски туризъм и се взе решение за разработване на три типа въпросници, насочени съответно към целевите групи на преподавателите в професионалните училища, към мениджърите в сферата на туризма и към неправителствените организации, ангажирани с проблемите на сектора. Проучването във всички партньорски държави трябва да приключи до края на месец март 2013 г., след което всеки от участниците ще обобщи резултатите и изводите от него в доклад за съответната държава.