Първата среща по проект ENGAGE се проведе на 4 и 5 декември 2014 г. в Коджаели, Турция и беше домакинства от Търговско-индустриалната камара на Коджаели, в качеството й на водещ партньор.
Участниците в срещата обсъдиха работната програма и краткосрочните задачи, които да бъдат изпълнени преди следващата среща на партньорите. Първите дейности ще бъдат насочени към проучването на състоянието към момента и на добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност в участващите държави, както и на създаването на уебсайта на проекта.