В началото на месец април 2015 година се проведе втората международна среща на партньорите по проект ENGAGE, чиито домакин беше португалската организация ISQ. Участниците направиха подробен преглед на дейностите и анализ на постигнатите резултати във връзка с разработването на първия от планираните за изпълнение интелектуални продукти.

Подробното проучване във всички партньорски държави относно националния контекст в сферата на корпоративната социална отговорност, както и подбраните добри практики в тази сфера получиха висока оценка за качество от всички участници в срещата. Събитието продължи с обсъждане на предстоящите задачи, свързани с разработването на инструмент за самооценка по отношение на корпоративната социална отговорност, който е и един от следващите интелектуални продукти на дейността. Напредъкът на проекта ще бъде отчетен на предстоящата трета партньорска среща, която ще се проведе на 2-3 юни в гр. Русе, България.
DSCF6527 DSCF6556 DSCF6564