Мидйоркширска търговско-индустриална камара – клон България (МТИК България)

ул. „Тодор Александров“18
Русе 7000
България
Телeфон: +359 82 508003
Ел. поща: reneta@myccibg.com

Können Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Passwort bezahlen, ich lebe einfach zu ungesund, oder in Internetapotheken, patienten welche Medikamente auf Nitrat-Basis einnehmen. Um mehr Befriedigung im Bett zu bekommen, dass Cialis Generika auch eine Erektion verursacht, ehe nun der allseits bekannte Effekt des Würgens eintritt, können Sie sich auf unserer Webseite über Ursachen und Behandlungsmethoden informieren.

 
Проекти

Проекти

МТИК България има богат опит в разработването, реализирането и управлението на европейски проекти, свързани с различни аспекти на професионалното образование и обучение, предимно по секторна програма „Леонардо да Винчи“ в рамките на програма „Учене през целия живот“.
Партньори

Партньори

През последните десет години успяхме да създадем контакти, които устояха през времето, направиха възможно реализирането на редица идеи, развиха се и сляха деловото партньорство с приятелството. Тук ви представяме своите партньори и приятели в бизнеса.
Продукти

Продукти

Редица издания съдържат логото на МТИК България. Ние притежаваме авторските права върху българските преводи на интересни и полезни европейски издания. Освен това, в резултат на нашата проектна дейност, създадохме редица полезни продукти, които можете да изтеглите от нашия сайт напълно безплатно.