Още един проект на МТИК България приключи успешно

Дейностите по проект БЕСТ, финансиран по секторна програма „Леонардо да Винчи – трансфер на иновации“ в рамките на програма „Учене през целия живот“ приключиха успешно в края на септември 2010 г., а финалният отчет бе приет от Националната агенция през юни 2011 г. Проектът осъществи целите си, създаде продуктите, заложени в него, и постигна желаните резултати.

Подробна информация за проект БЕСТ можете да намерите в раздел „Проекти“, а продуктите – да разгледате и изтеглите напълно безплатно в раздел „Продукти“, подраздел „Продукти от проекти“. Monrabedpeta

Етикети: