www.gendercertification.com

Целта на проект „Визия 2000“ е да се постави акцент върху проблемите на равнопоставеността между половете и тяхното значение в процеса на сертифициране за качеството на фирмите.

Партньорите в проекта направиха преглед на ISO стандартите и излязоха с конкретни предложения за интегриране на фактора „равнопоставеност между половете“ в международните стандартите за качество, приложими към фирмите, придобиващи Сертификат за качество.


През периода 2007 – 2009 г. проектът „Визия 2000“ беше успешно трансфериран под заглавието „Ролята на равнопоставеността между половете за качеството на работа на фирмите“ в рамките на програма „Леонардо да Винчи – трансфер на иновации“.

Етикети: