Проектът създаде многоезичен картинен речник и модули за обучение на български, английски, немски и гръцки език с цел повишаване на езиковите умения на ученици, студенти и работещи в сферата на лесотехниката и дървообработването.

Проектът бе успешно трансфериран от МТИК България под заглавието BEST, в рамките на програма „Леонардо да Винчи – трансфер на иновации“ през периода 2008 – 2010 г.

Етикети: