Проектът Интерказуси е разработен и реализиран като пилотна инициатива от партньорски организации от България, Румъния, Дания и Великобритания. Разработен е пакет за обучение, в който са използвани казуси от реални ситуации. Целта на казусите е да се използват при обучение на мениджъри на малки и средни предприятия по „Управление на промяната“. Обучението чрез казуси позволява на участниците да се учат от опита на другите и да прилагат добрите практики в своята работа. Устойчивостта на проекта се гарантира от възможността той да бъде адаптиран от гледна точка на прилагането на новите технологии и разглеждането на теми, характерни за настоящата икономическа ситуация.

Етикети: