На 10 и 11 сепDSCN8047тември 2015 в Малта се проведе финалната конференция по проекта „еРъководство по ЗБУТ“. Събитието събра представители на целевите групи, които бяха запознати с постиженията на поставените цели и с крайните резултати на проекта. Присъстващите проявиха засилен интерес към платформата за електронно обучение по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Някои организации изявиха желание да поместят информация за платформата и линк към нея на собствените си интернет страници.

 

Екипът на проекта, включващ присъстващите представители от всички партньорски организации, обсъдиха предстоящите финални дейности и отделиха специално внимание на идеите за продължаване на проекта, както и на бъдещето на партньорството.    Pic1_eZine2