В началото на юли 2014г. в град Русе се проведе обучение по въпросите на селския туризъм, организирано от МТИК България в рамките на проект „Да се върнем към природата“. В обучението се включиха представители на фирми, развиващи селски туризъм в русенския регион.
За основен лектор беше поканена г-жа Цонка Христова, директор на Национален парк „Русенски Лом“, която поднесе съдържанието на обучението, така че да бъде едновременно и привлекателно, и полезно за участниците. Подробна информация за проекта и подробности относно модулът за обучение по английски език бяха представени от г-жа Ренета Райнова, мениджър за България на МТИК – клон България, която е една от партньорските организации в тази инициатива.
Събитието намери широк отзвук, като предизвика интереса и на други както утвърдени, така и начинаещи фирми в сектора на селския туризъм. Това доведе до редица срещи между МТИК България и заинтересованите лица, на които бяха споделени опит и идеи за бъдещи съвместни дейности.