Следващата редовна среща на партньорите по проект „еРъководство по ЗБУТ“ ще се проведе на 28-30 май 2015 г. във Виена. Chile Акцентът на тази среща ще бъде поставен върху представянето на платформата за електронно обучение, включително разработената специално за проекта анимирана игра. Задачата на партньорите ще е да тестват съдържанието и функционалностите на инструмента за е-обучение и да направят предложения за промени, ако това е необходимо.