Мидйоркширска търговско-индустриална камара – клон България (МТИК България)

е част от структурата на Мидйоркширска търговско-индустриална камара, Великобритания.

Наред с услугите в подкрепа на бизнеса между България и Обединеното кралство успяхме да се превърнем в предпочитан партньор в проектите на редица фирми и организации от Европейския съюз и извън него. Самите ние натрупахме ценен опит в създаването, управлението и реализирането на проекти в сферата на ученето през целия живот и продължаваме да работим активно в тази посока.

 

Екипът

Ma anche perché essa può essere il primo importante sintomo di problematiche circolatorie molto più gravi, se applicate nitrati. E ‘fondamentale acquistare Vardenafil da siti web giuridico solo per assicurare che si potranno Tomarchiob ottenere medicinali sicuri ed efficaci.

 

Ренета Райнова – мениджър за България

Работи в българския клон на организацията от 1999 г., а от февруари 2003 г. заема поста мениджър за България.

Ренета Райнова отговаря за цялостното управление на МТИК България, за търсенето на нови възможности за разрастване и усъвършенстване на бизнес услугите, както и за създаването на устойчиви партньорства на регионално, национално и международно ниво.

Тя разработва новите проекти на Камарата, участва в реализирането им и отговаря за управлението им.

Отлично владее английски език и е заклет преводач.

 

Боряна Тотева – координатор проекти

Работи в МТИК България от октомври 2003 г.

Боряна Тотева отговаря за търсенето на нови възможности за проектната дейност на Камарата, участва в процеса на разработване на проекти и е активно ангажирана с реализирането им.

Отлично владее английски и испански език и е заклет преводач.

Освен това, успяхме да създадем постоянен екип от мотивирани и квалифицирани хора, които извършват преводи и редакция на текстове от европейското законодателство за Центъра за преводи за органите на ЕС, Люксембург, ГД „Преводи“, Брюксел, както и за редица български институции и корпоративни клиенти.

Поддържаме и непрекъснато обновяваме база данни с български и британски специалисти от различни области, които ни сътрудничат в конкретните проекти и консултантски услуги. adsense protection

 
Projects

Projects

MYCCI Bulgaria has a track record in developing, implementing and managing EU funded project related to various aspects of vocational education and training, mainly under Leonardo da Vinci sectoral program within the framework of Lifelong Learning Programme.
Partners

Partners

In the last ten years we managed to established contacts that have lived through time, made a number of ideas come true, developed and blended business and friendship together. Here we present our partners and friends in business.
Products

Products

A number of publications bear the logo of MYCCI Bulgaria. We are the copyrights holder of the Bulgarian editions of interesting and useful European papers. Also, as a result of our project activities we have produced a number of useful products that you can download from our website free of charge.